Bảng báo giá lắp đặt điều hoà treo tường mới nhất | AC&T

Bảng báo giá lắp đặt điều hoà treo tường

STT TÊN HÀNG ĐVT SỐ LƯỢNG SL THỰC TẾ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN XUẤT XỨ
1 Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 9.000-12.000 Btu bộ 1 250.000
2 Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 18.000-24.000 Btu bộ 1 350.000
3 Nhân công đục tường, kèm chát sơ bộ m 1 80.000
4 Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu bộ 1 100.000
5 Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu bộ 1 150.000
6 Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu (Kiểu dọc) bộ 1 220.000
7 Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu (Kiểu dọc) bộ 1 250.000
8 Chỉnh sửa đường ống đã có sẵn ( TH yêu cầu phải chỉnh sửa) bộ 1 100.000
9 Chi phí sử dụng thang dây bộ 1 300.000
10 Chi phí dải đường ống ( TH khách cấp vật tư) m 1 55.000
11 Chi phí nhân công tháo máy treo tường bộ 1 150.000
12 Chi phí nhân công vệ sinh bảo dưỡng bộ 1 150.000
13 Kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn ( bao gồm thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không ) bộ 1 200.000
14 Hàn nối ống mối 1 30.000
15 Ống đồng D6/D10 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt m 1 203.000
16 Ống đồng D6/D12 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt m 1 232.500
17 Ống đồng D6/D16 dày 7.1 + bảo ôn cách nhiệt m 1 262.000
19 Dây điện Cadisun 2×2.5 mm2 m 1 22.000
20 Dây điện Cadisun 2×1.5 mm2 m 1 17.000
21 Dây điện Cadisun 2×4 mm2 m 1 35.000
22 Dây điện Cadisun 3×1.5 mm2 m 1 30.000
23 Dây điện Cadisun 3×2.5 mm2 m 1 40.000
24 Ống nước mềm m 1 10.000
25 Ống nước PVC D21 m 1 25.000
26 Ống nước PVC D21 kèm bảo ôn m 1 50.000
27 Atomat 1 pha 16-20A cái 1 90.000
28 Atomat 1 pha 25-30A cái 1 130.000
29 Vật tư phụ máy treo bộ 1 50.000