Bảo trì, bảo dưỡng điều hòa dân dụng 2024

I – HỆ DÂN DỤNG

I. BẢO DƯỠNG ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ ( Áp dụng cho máy treo tường, âm trần Cassette, âm trần nối ống gió, tủ đứng, áp trần)
STT CÔNG SUẤT MÁY ĐVT SỐ LƯỢNG  ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
I Điều hòa treo tường
1 Công suất máy 9.000-12.000 Btu bộ 1            200.000 Theo quy trình bảo trì
2 Công suất máy 13.000-24.0000 Btu bộ 1            250.000 Theo quy trình bảo trì
3 Nạp gas bổ sung ( Gas R22 ) công suất 9-12 lần 1            200.000
4 Nạp gas bổ sung ( Gas R32 ) công suất 9-12 lần 1            250.000
5 Nạp gas bổ sung ( Gas R410A ) công suất 9-12 lần 1            250.000
6 Nạp gas bổ sung ( Gas R22 ) công suất 18-24 lần 1            250.000
7 Nạp gas bổ sung ( Gas R32 ) công suất 18-24 lần 1            350.000
8 Nạp gas bổ sung ( Gas R410A ) công suất 18-24 lần 1            350.000
II Điều hòa âm trần Cassette, Áp trần
1 Công suất máy 12.000-24.000 Btu bộ 1            400.000 Theo quy trình bảo trì
2 Công suất máy 30,000-50.000 Btu bộ 1            500.000 Theo quy trình bảo trì
III Điều hòa âm trần nối ống gió
1 Công suất máy 18.000-24.0000 Btu bộ 1            450.000 Theo quy trình bảo trì
2 Công suất máy 30.000-50.000 Btu bộ 1            550.000 Theo quy trình bảo trì
3 Công suất máy 51.000-100.000 Btu bộ 1            700.000 Theo quy trình bảo trì
4 Công suất máy 101.000-200.000 Btu bộ 1            900.000 Theo quy trình bảo trì
IV Điều hòa âm trần tủ đứng
1 Công suất máy 18.000-30.0000 Btu bộ 1            250.000 Theo quy trình bảo trì
2 Công suất máy 31.000-50.0000 Btu bộ 1            350.000 Theo quy trình bảo trì
3 Công suất máy 51.000-100.000 Btu bộ 1            450.000 Theo quy trình bảo trì
4 Công suất máy 101.000-200.000 Btu bộ 1            550.000 Theo quy trình bảo trì

II. BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA MULTI (Áp dụng cho dàn lạnh treo tường, âm trần Cassette, âm trần nối ống gió, áp trần)

STT CÔNG SUẤT MÁY ĐVT SỐ LƯỢNG  ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
I Dàn lạnh treo tường
1 Dàn lạnh treo tường Cs 9.000-12.000 Btu dàn 1            150.000 Theo quy trình bảo trì
2 Dàn lạnh treo tường Cs 18.000-24.0000 Btu dàn 1            200.000 Theo quy trình bảo trì
II Dàn lạnh âm trần Cassette, Áp trần
1 Công suất máy 9.000-12.000 Btu dàn 1            200.000 Theo quy trình bảo trì
2 Công suất máy 13.000-24.0000 Btu dàn 1            250.000 Theo quy trình bảo trì
III Dàn lạnh âm trần nối ống gió (bao gồm cả phần cửa gió)
1 Bảo dưỡng vệ sinh dàn lạnh ống gió Công suất máy 9.000-12.000 Btu dàn 1            300.000 Theo quy trình bảo trì
2 Bảo dưỡng vệ sinh dàn lạnh ống gió Công suất máy 13.000-24.0000 Btu dàn 1            400.000 Theo quy trình bảo trì
IV Dàn nóng  Multi
1 Bảo dưỡng vệ sinh dàn nóng multi Công suất máy 18.000-24.000 Btu dàn 1            300.000 Theo quy trình bảo trì
2 Bảo dưỡng vệ sinh dàn nóng multi Công suất máy 30.000-50.0000 Btu dàn 1            350.000 Theo quy trình bảo trì
3 Nạp gas bổ sung ( Gas R32 ) công suất 18000-24000 Btu/h lần 1            500.000
4 Nạp gas bổ sung ( Gas R32 ) công suất 28000-34000 Btu/h lần 1            600.000
5 Nạp gas bổ sung ( Gas R410A ) công suất 18000-24000 Btu/h lần 1            500.000
6 Nạp gas bổ sung ( Gas R410A ) công suất 28000-34000 Btu/h lần 1            600.000
7 Thay pin cho điều khiển (nếu có) cái 1 Miễn phí Kiểm tra và thay thế