Quy trình lắp đặt điều hòa Multi tại AC&T

Các Bước Thi Công – Lắp Đặt Điều Hòa Multi tại AC&T

Bước 1: Khảo sát vị trí lắp điều hòa multi
Bước 2: Đi đường ống thoát nước, ống gas và nguồn dây điện
Bước 3: Lắp dàn lạnh
Bước 4: Kết nối dàn lạnh
Bước 5: Lắp dàn nóng
Bước 6: Hút chân không hoặc nén khí Nito
Bước 7: Thực hiện kiểm tra và chạy thử