Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng

Hiện tại, Điều hòa AC&T đang có bảng giá bảo trì, bảo dưỡng cho riêng từng loại điều hòa: