Quy trình lắp đặt điều hòa

Tại AC&T, mỗi một dòng điều hòa sẽ có quy trình lắp đặt khác nhau: