Quy trình lắp đặt điều hòa trung tâm

Các Bước Thi Công – Lắp Đặt Điều Hòa Trung Tâm VRV tại AC&T

Bước 1: Lắp đặt ống chờ qua tường (xà li xuyên tường).

Bước 2: Lắp đặt dàn lạnh giấu trần nối ống gió (FCU).

Bước 3: Lắp đặt ti treo, cùm treo, gối lót bảo vệ bảo ôn.

Bước 4: Lắp đặt ống ga, bảo ôn, dây điện.

Bước 5: Lắp đặt ống nước ngưng.

Bước 6: Lắp đặt ống gió.

Bước 7: Bọc bảo ôn.

Bước 8: Lắp đặt đi dây điều khiển.

Bước 9: Lắp đặt dàn nóng máy lạnh trung tâm.

Bước 10: Thử áp đường ống nito.

Bước 11: Hút chân không.

Bước 12: Nạp ga bổ sung điều hòa trung tâm