Quy trình lắp đặt điều hòa treo tường tại AC&T

Các Bước Thi Công – Lắp Đặt Điều Hòa Treo Tường tại AC&T

Bước 1: Khảo sát vị trí lắp điều hòa treo tường

Bước 2: Đi đường ống thoát nước, ống gas và nguồn dây điện

Bước 3: Lắp dàn lạnh

Bước 4: Kết nối dàn lạnh

Bước 5: Lắp dàn nóng

Bước 6: Hút chân không hoặc nén khí Nito

Bước 7: Thực hiện kiểm tra và chạy thử